Huiswerk Gehoorzame Hond

Bij de cursus Gehoorzame Hond zullen alle oefeningen die de hond heeft geleerd in de basiscursus worden uitgebreid of moeilijker gemaakt (het zogenaamde bijschaven/shapen). Denk hierbij aan uitbreiding in afstand of tijd en qua afleiding. Hieronder een greep uit de oefeningen die we behandelen in de lessen. De Hondenhogeschool zal daarnaast onderdelen van Hoopers integreren in de lessen om op deze manier het spelelement in de training te brengen.

 • Meelopen zonder hinderlijk gedrag t.o.v. geleider en omgeving: de geleider dient met een aangelijnde hond een vierkant te lopen (in totaal 60 meter) wat aangegeven is door markeringen op de hoeken. De hond loopt het hele vierkant aan of de linkerkant of de rechterkant van de geleider. De lijn is ontspannen. Er mag tegen de hond gepraat worden. De hond mag niet aan de riem trekken of snuffelen.
 • Op de hoeken van het vierkant moeten de volgende oefeningen worden uitgevoerd:
  • Zit: Het tot zit brengen van de hond dient te gebeuren zonder de hond aan te raken. De hond dient te blijven zitten gedurende 10 seconden terwijl de geleider 2 stappen bij de hond vandaan gaat en op teken van de instructeur, het commando opheft.
  • Staan: Tijdens het meelopen moet de hond tot staan worden gebracht op een van gemarkeerde plaats. Dit moet vanuit de zitpositie worden uitgevoerd. Het tot staan brengen van de hond dient
   te gebeuren zonder de hond aan te raken. De hond dient te blijven staan gedurende 10 seconden terwijl de geleider 2 stappen bij de hond vandaan gaat tot de geleider, op teken van de instructeur, het commando opheft.
  • Af/Lig: Tijdens het meelopen moet de hond tot af worden gebracht. Dit mag vanuit de zitpositie worden uitgevoerd. Het tot af brengen van de hond dient te gebeuren zonder de hond aan te raken. De hond dient te blijven liggen gedurende 10 seconden terwijl de geleider 2 stappen bij de hond vandaan gaat tot de geleider op het teken van de instructeur het commando opheft.
 • Hand geven: De geleider loopt met hond naar de instructeur en geeft deze een hand. De hond dient zich rustig te gedragen en mag niet tegen de instructeur opspringen of ander storend gedrag vertonen. Het zit-commando hoeft niet gegeven te worden, echter indien dit wel gegeven wordt, moet de hond het commando ook opvolgen.
 • Af liggen en blijven: De geleider legt de hond met een verbaal commando af en gaat op 5 meter afstand voor de hond staan gedurende één minuut. De hond mag niet van zijn plaats af komen. De geleider mag de hond max 1 keer terug leggen op zijn plaats. Bij terugkomst gaat de geleider naast de hond staan en laat hem zitten zodat hij rustig aangelijnd kan worden. Deze oefening word met maximaal 4 honden tegelijk uitgevoerd.
 • Hierkomen: De hond wordt los van de riem gemaakt en door de instructeur wordt de hond afgeleid. De geleider loopt rustig tussen de andere geleiders door van de hond af om zo afstand te scheppen. Op aanwijzing van deinstructeur staat de geleider stil en roept de hond meteen, zonder gebruik te maken van speeltjes of voer. De hond dient vlot te komen om weer te worden aangelijnd. De oefening gebeurt één voor één, terwijl de andere honden aangelijnd rondlopen. De geleider mag maximaal vier keer roepen of fluiten al dan niet ondersteund met gebaren.